تغذیه

دیابت نوع یک

دیابت نوع یک

ریز مغذی ها ترکیبات مقوی در کل غذاها می باشند. وقتی شما مصرف میوه خود را کم میکنید، شما فرصت جذب مواد مغذی ضد التهابی ارزشمند که برای عملکرد بافت مطلوب می باشد و طول عمر تان را افزایش می دهد، محدود می کنید.

تماس با ما
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بلوار اسفندیار، پلاک 30، ساختمان مهبان، واحد های 6 و 7

تلفن های تماس : 

88678915-17

88678712-13