مکمل و گیاهان دارویی

کاهش وزن

کاهش وزن

افرادی که چاق هستند نشان داده شده است سطح بسیار بالاتری از این هورمون نسبت به افراد با وزن متوسط دارد. به نظر می رسد که سطوح بالاتر مطلوب تر می باشد، که بتواند با مغز شما ارتباطی ایجاد کندکه بدن شما پر است و خوردن را متوقف کند.