آتورواستاتین20

نوع محصول تست

شرکت مرتبط

نام ژنریک: آتورواستاتین 
نام برند: آتورواستاتین  20
شکل دارویی: قرص روکش دار
قدرت دارویی: 20 میلی گرمی
دسته دارویی: قلبی عروقی
بسته بندی: 30 عددی (3 بلیستر ده عددی)

 

بازرگانی ریاحی
نام تجاری
نام ژنریک
سازنده
وارد کننده