کاتتر اپیدورال

Epidural Catheter کاتتر اپیدورال

Epidural Catheter

کاتتر اپیدورال

تلاش IMEDICOM در جهت ایمن سازی سلامت بشر

 

Epidural Catheter برای تسکین ستون فقرات

Spinaut Epidural Catheter برای کاهش مشکلات از طریق تحویل داروی ضد درد در ستون فقرات پایین طراحی شده است.

ویژگی ها

1-نوک Catherter به نرمی قابل هدایت آتروماتیک

2- قلم آشکار تحت مونیتور هدایت شده توسط نفوذ پذیری اشعه X

3- کانال کاری تک برای تحویل دارو و محدوده (دامنه) کوچک

4- اهرم طراحی شده که فرمان را به دو جهت جهت گیری می دهد

 

مهبان دارو
مهبان فارمد
مهبان شیمی
پخش مهبان دارو
بازرگانی ریاحی
مهبان داروگستر پارس
نام تجاری
نام ژنریک
سازنده
وارد کننده
نحوه مصرف
مواد تشکیل دهنده
موارد منع مصرف